Skip to main content.

Bioland SA

Γλώσσα:
English | Greek
›Αρχική ›Εταιρείες ›Προϊόντα ›Αρχεία ›Αναζήτηση ›Επικοινωνία ›Χάρτης

Η Ιστορία μας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρ?α BIOLAND ιδρ?θηκε το 1989 στην ?ΘΗΝ? με κ?ρια δραστηρι?τητα την εμπορ?α διαγνωστικ?ν αντιδραστηρ?ων και συναφ?ν μηχανημ?των.Τα τελευτα?α χρ?νια η BIOLAND εχει επεκτε?νει τις δραστηρι?τητες της στο χ?ρο της Μοριακ?ς Βιολογ?ας ,τον εργαστηριακ? εξοπλισμ? , τα συστ?ματα νεκροτομε?ων .

?ΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝ?ΜΙΚΟ

Η εταιρε?α BIOLAND επενδ?ει συστηματικ? το μεγαλ?τερο κεφ?λαιο της στο ανθρ?πινο δυναμικ?. Ετσι εκτ?ς απο το βασικ? προσωπικ? η εταιρε?α ?χει στο δυναμικ? της επιστ?μονες και τεχνικο?ς εξειδικευμ?νους στην παθολογικ? ανατομ?α, τη μοριακ? βιολογ?α , την αν?λυση εικ?νας , ρομποτικ? κ.α

ΔΙΕΘΝΗΣ Π?ΡΟΥΣΙ?

Η εταιρε?α BIOLAND θεωρ?ντας οτι ο ζωτικ?ς χ?ρος ?σκησης των δραστηριοτ?των της ε?ναι η Ελλ?δα , η Κ?προς , και οι Βαλκανικ?ς χ?ρες αναπτ?σσει  δ?κτυο θυγατρικ?ν εταιρει?ν σε ?λες αυτ?ς τις χ?ρες .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓ?ΝΙΣΜΟΥΣ

Η εταιρε?α BIOLAND ε?ναι μ?λος σε ελληνικο?ς και ξ?νους οργανισμο?ς ?πως :

-ΕΒΕΠ (Εμπορικ? & Βιομηχανικ? Επιμελητ?ριο Πειραι?ς).

ΣΥΣΤΗΜ?Τ? ΠΟΙΟΤΗΤ?Σ

Η εταιρε?α BIOLAND διαθ?τει σ?στημα ποι?τητας  ISO9001/2000 απο την εταιρε?α RWTUV . 

Bioland logo